BIM Studenten Battle registratie!

Ontmoet BIMmende bedrijven, de beste BIM studenten en ervaar de laatste BIM ontwikkelingen

Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs moet beter De huidige curricula kennen een grote diversiteit van diepgang op het gebied van BIM. Daarbij is er slechts beperkte aansluiting met bedrijven en tussen de verschillende opleidingsniveaus universiteit, hbo en mbo waardoor afstemming lastig blijft. Initiatieven om hier verbetering in te brengen zijn vaak lokaal en beperkt van opzet geweest. Daarnaast geven  bedrijven aan dat er een tekort is aan goed opgeleide BIM-modelleurs, managers en -regisseurs. Dit heeft mede te maken met de vergrijzing en dat de bouw als minder sexy en high-tech wordt beschouwd.

Hoe pakken we dat aan? Het BIM-onderwijsprogramma van de Bouw Informatie Raad is er op gericht, goed gekwalificeerde studenten voor de gebouwde omgeving op de arbeidsmarkt te krijgen. Uiteraard met BIM affiniteit. Dat is nodig omdat studenten die goed kunnen BIMmen bijdragen aan een bouwsector waar op een slimmere en meer duurzame manier wordt gewerkt. Intensievere samenwerking is nodig zodat BIM gerelateerd onderwijs beter ingezet kan worden en de instellingen van elkaar en het bedrijfsleven kunnen leren. Onder andere de ‘BIM Onderwijsdag’ en ‘BIM Studenten Battle’ dragen hier in bij. Dit zijn dan ook unieke activiteiten. Er is geen congres in Nederland waar je zo makkelijke in contact kunt komen met bouw gerelateerde studenten die interesse en/of ervaring met BIM hebben.

De BIM Studenten Battle zal dit jaar plaatsvinden op 5-6-7 september. De BIM Onderwijsdag zal op 2 oktober plaatsvinden.

In samenwerking met:

Programma

Bouwbranche, onderwijs en overheid werken samen aan een betere instroom. Ervaringen vanuit zowel het onderwijs als bedrijfsleven vormen de rode draad van het programma. U wordt meegenomen in de laatste stand van zaken betreft BIM (onderwijs).

Organisatie

De ‘BIM onderwijsdag’ wordt georganiseerd door BIMregister, Bouwend Nederland en de Bouw Informatie Raad in samenwerking met de bovenstaande partners. De Bouw Informatie Raad vertegenwoordigt hierin BNA, Bouwend Nederland, FME, NLingenieurs, Opdrachtgeversforum in de bouw en UNETO-VNI. In zijn totaliteit vormen zowel bedrijven, overheid, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties de organisatie voor de ‘BIM Onderwijsdag’. Deze vorm van organisatie en samenwerking is hard nodig om het tekort aan vakmensen en hoger opgeleiden tegen te gaan, de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen en af te stemmen op elk niveau.

Locatie van de BIM Onderwijsdag

BIM Onderwijsdag Jaarbeurs | Utrecht. 9 zalen in het Polar gebied  Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht