Ontmoet BIMmende bedrijven, de beste BIM studenten en ervaar de laatste BIM ontwikkelingen

Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs moet beter
De huidige curricula kennen een grote diversiteit van diepgang op het gebied van BIM. Daarbij is er slechts beperkte aansluiting met bedrijven en tussen de verschillende opleidingsniveaus universiteit, hbo en mbo waardoor afstemming lastig blijft. Initiatieven om hier verbetering in te brengen zijn vaak lokaal en beperkt van opzet geweest. Daarnaast geven (grote) bedrijven aan dat er een tekort is aan goed opgeleide BIM-modelleurs, managers en -regisseurs. Dit heeft mede te maken met de vergrijzing en dat de bouw als minder sexy en high-tech wordt beschouwd.

Hoe pakken we dat aan?
Het BIM-onderwijsprogramma van de Bouw Informatie Raad is er op gericht, goed gekwalificeerde BIM studenten op de arbeidsmarkt te krijgen. Dat is nodig omdat studenten die goed kunnen BIMmen bijdragen aan een bouwsector waar op een slimmere en meer duurzame manier wordt gewerkt. Intensievere samenwerking is nodig zodat BIM gerelateerd onderwijs beter ingezet kan worden en de instellingen van elkaar en het bedrijfsleven kunnen leren. De ‘BIM Onderwijsdag’ en ‘BIM Studenten Battle’ dragen hier in bij.

 Wat bereiken we met dit congres?
1. Meer onderlinge betrokkenheid tussen bedrijven, studenten en onderwijs medewerkers van bouw gerelateerde richtingen voor het virtueel bouwen.
2. Elkaar informeren over BIM-ontwikkelingen vanuit bedrijven / BIM-programma’s zoals deze op dit moment bij de presenterende opleidingen worden gegeven.
3. Met overheid, bedrijfsleven en onderwijs komen tot een vaststelling van het “BIM-basisniveau” dat per opleidingsniveau dient te worden gehaald.
4. Organiseren van “BIMMEN in het onderwijs”, ofwel de start van een (digitaal) samenwerkingsplatform waarin programma’s verder kunnen worden ontwikkeld, afgestemd en gedeeld. Zo zal in navolging van ‘BIM in het hbo’ ook ‘BIM in het mbo’ officieel starten.

Folder, flyer en video
Er is zowel een ‘Folder van de BIM Onderwijsdag’ als een Flyer van de ‘BIM Studenten Battle’ te downloaden. Onderstaand ook een film met interviews door het onderwijs, bedrijfsleven en ministerie nav de ‘BIM Onderwijsdag’. De ‘BIM Onderwijsdag’ voorbereidingsfilm is ook via Youtube te bekijken en te delen.

In samenwerking met:

Programma

Bouwbranche, onderwijs en overheid werken samen aan een betere instroom. Ervaringen vanuit zowel het onderwijs als bedrijfsleven vormen de rode draad van het programma. U wordt meegenomen in de laatste stand van zaken betreft (BIM) onderwijs.

Informatiemarkt:
Op de informatiemarkt tonen de samenwerkingspartners u de laatste hightech BIMtools, informatie over standaarden en is er een meet and greet voor het onderwijs en bedrijfsleven. U kunt met al uw BIM gerelateerde vragen bij de informatiemarkt terecht.

08:45

Inloop en registratie

09:30

Opening en introductie

 • Delano Kenepa (BIMregister);
 • Directeur generaal hoger onderwijs beroepsonderwijs wetenschap en emancipatie bij ocw: Marcelis Boereboom;
 • Director at BAM Infra Nederland: Martijn Smitt;
 • FME-Bestuurslid Martin Hemmink;
 • Voorzitter van UNETO-VNI: Doekle Terpstra;
 • Dagvoorzitter: Maarten Kraneveld.
09:55

De stand van zaken 'BIM in het wo'

 • Themakaart Bouw;
 • Onderlinge samenwerking van wo om uniformiteit in het uitstroomprofiel te creëren: ‘BIM in het wo’.  4TU;
 • BIM onderzoek aansluiting op het bedrijfsleven;
 • Moeten onderwijs instituten ondersteund worden in het vertalen van de nieuwe vraag uit de branche naar een aanpassing van het curriculum en naar nieuwe kennis en vaardigheden van docenten?
 • BIM onderzoeken;
 • Good practices: samenwerking universiteiten en bedrijven mbt BIM.

Wiet Mazairac: PhD Candidate, Eindhoven University of Technology.
Sander van Nederveen: Assistant Professor Integrated Design and Information Systems, TU Delft
Arjen Adriaanse: Hoogleraar Bouwprocesintegratie & ICT, Universiteit Twente / Director Digital Strategy & Digital Business Europa, Arcadis

10:15

De stand van zaken 'BIM in het hbo'

 • Onderlinge samenwerking van hbo om uniformiteit in het uitstroomprofiel te creëren: ‘BIM in het hbo’;
 • BIM onderwijs aansluiting op het bedrijfsleven;
 • Moeten onderwijs instituten ondersteund worden in het vertalen van de nieuwe vraag uit de branche?
 • Wat zijn de BIM implementatie stappen een hbo en het daarbij horende curriculum?
 • Good practices: samenwerking onderwijs en bedrijven mbt BIM;
 • Laatste ontwikkelingen van de werkgroep ‘BIM in het hbo’.

Wiechert Eschbach: docentonderzoeker Bouwfysica en Bouw Informatie Management, Windesheim.
Michel Mossel: projectleider BIM engineering minor | BIMLab, Saxion university of applied sciences.

10:35

De stand van zaken 'BIM in het mbo'

 • BIM in het mbo een must;
 • Onderlinge samenwerking van mbo om uniformiteit in het uitstroomprofiel te creëren: ‘BIM in het mbo’;
 • BIM onderwijs aansluiting op het mbo en bedrijfsleven;
 • Moeten onderwijs instituten ondersteund worden in het vertalen van de nieuwe vraag uit de branche?
 • Wat zijn de BIM implementatie stappen voor een mbo en het daarbij horende curriculum?
 • Good practices: samenwerking onderwijs en bedrijven mbt BIM;
 • Start van de werkgroep ‘BIM in het mbo’.

Kees Huising: Docent bouwkunde van het Alfa-college.
Eddy Gruppen: Directeur ROC van Twente – mbo college voor bouw, infra & interieur.

10:55

Pauze

11:30

Plenaire sessies door partners van de 'BIM Onderwijsdag'

De laatste BIM ontwikkelingen bij de bedrijven. Presentatie carrousel:

 • 2BA en STABU (vanuit een datadistributeur);
 • Autodesk en Itannex (vanuit een softwareleverancier);
 • Dura Vermeer en TBI (vanuit een aannemer);
 • Geberit en Wavin (vanuit een fabrikant);
 • Prorail (vanuit een opdrachtgever);
 • Rexel (vanuit een groothandel).
13:30

Pauze

Lunch in de TransitZone 
Hightec BIM tools, (BIM) standaarden, meet and greet bedrijven en onderwijs. Lunch zal worden geserveerd vanuit de standhouders plekken. Wil je over een bepaald onderwerp mensen ontmoeten en/of kennis vergaren ga dan naar de betreffende praatpaal bij een stand op de informatiemarkt:

 • Hightec BIM tools: virtual reality, augmented reality, BIM plugins, BIM modellen voor het onderwijs enz;
 • Meet and greet: onderwijs komt in contact met bedrijven voor bijvoorbeeld een student of docent stage, werk en netwerk;
 • (BIM) standaarden.
14:30

De laatste BIM ontwikkelingen bij de bedrijven en de nieuwe vraag vanuit het bedrijfsleven

 • Laatste BIM ontwikkelingen bij de bedrijven
 • Bedrijfsleven zet een nieuwe vraag aan instroomprofiel eisen neer;
 • Imagoverandering van traditioneel naar high tech / innovatie (nieuwe imago moet worden overgebracht naar studenten);
 • Bedrijfsschool (opleiding en werk met elkaar verbinden, voor een continue aanwas van jong technisch talent. Wat zijn daarin de BIM gerelateerde eisen qua competenties?).

Sprekers:

 • Huib Tieleman: Manager BIM Center bij BAM Advies & Engineering;
 • Dik Spekkink: Trekker clusters ‘IT’ en ‘Proces’ bij de Bouw Informatie Raad / BIM Loket;
 • Kees Boekel: BIM Programmamanager bij ENGIE Services Nederland NV.
14:50

Toekomstig onderwijs en trends

 • Behoefte aan toekomstige BIM medewerkers (onderbouwd met economische feiten en cijfers);
 • Tekort aan bouw technische mbo en hbo studenten. Statistieken en cijfers;
 • De behoefte bij het bedrijfsleven;
 • Bouwbranche, onderwijs en overheid werken samen aan een betere instroom: een betere aansluiting van studenten op doorleren of werken en vice versa.  Meer aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden en kennis van de praktijk;
 • Prioriteiten zijn onder andere: uniformiteit, gelijkwaardig (BIM) basis niveau, een betere integratie van de praktijk in de bouw opleidingen;
 • Lesprogramma’s moderniseren naar o.a. de BIM werkmethodiek;
 • Beleidsinspanningen nu en straks.

Richard van Hooijdonk: Trendwatcher en Futurist.

15:30

PAUZE

15:50

Hoofddebat

(BIM) onderwijs van de toekomst. Wat moet de komende 5 jaar gebeuren in het bouw gerelateerde onderwijs?

 • Is er nog plek voor 2D CAD binnen het onderwijs?
 • BIM wensen en eisen vanuit opdrachtgever;
 • Hoe gaan we BIM inzetten (brede opleiding of specifieke opleidingen);
 • Wat kunnen we doen aan achterblijvende (BIM) opleidingen zoals installatie en FM?
 • BIM basis niveau in het mbo en hbo. Welke BIM standaarden zijn daarbij het belangrijkst (zoals bijv. IFC)?
 • Gedragsverandering (soft skills) bij studenten, docenten en andere betrokken medewerkers;
 • Jongeren tijdens hun opleiding al in aanraking laten komen met integrale projecten uit de praktijk;
 • De bouw is hightech aan het worden;
 • BIM niveau docenten;
 • BIM modellen vanuit bedrijven voor het onderwijs.
16:35

Bekendmaking van de ‘BIM studenten battle’

Onderdeel van de ‘BIM Onderwijsdag’ is de ‘BIM Studenten Battle’. De beste studenten van de deelnemende hogescholen uit de intentieverklaring aangevuld met studenten van technische universiteiten vormen teams en gaan door middel van een Hacketon de strijd aan voor de titel: beste BIM studenten team. De studenten krijgen een uitdagende casus waarbij alle aspecten van BIM zoals ontwerp, uitvoering, logistiek, beheer en onderhoud zullen worden belicht en beoordeeld. De winnaar zal tijdens de ‘BIM onderwijsdag’ bekend worden gemaakt en winnen een reis naar Las Vegas!

 • Powered by: BIMregister, Bouwend Nederland, Arcadis, Autodesk, BAM, Dura Vermeer, ENGIE, Itannex, Prorail;
 • Hoofdprijs: Reis naar Las Vegas en Autodesk University.
17:00

Afsluitende netwerkborrel

Een greep uit de sprekers

Laat je inspireren door de ervaringen van onder andere onderstaande sprekers!

Arjen Adriaanse

Director Digital Strategy & Digital Business Europa / hoogleraar Bouwprocesintegratie & ICT

Doekle Terpstra

Voorzitter UNETO-VNI en aanjager Nationaal Techniekpact

Eddy Gruppen

Directeur, ROC van Twente - MBO College voor Bouw, Infra & Interieur

Huib Tieleman

Manager BIM center, BAM

Sander de Zee

Manager BIM | BIM360 specialist | Revit expert, Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

MARCELIS BOEREBOOM

DIRECTEUR GENERAAL HOGER ONDERWIJS, BEROEPSONDERWIJS, WETENSCHAP EN EMANCIPATIE BIJ OCW

Marc Verhage

Directeur, STABU

Martin Kreijenbroek

Directeur, 2BA

Maxime Verhagen

Voorzitter van Bouwend Nederland

Merijn Ingelse

Manager Product Data & Management, Rexel Nederland

Richard van Hooijdonk

Trendwatcher & Futurist‎

Wiechert Eschbach

Docent/Senior consultant, bouwkunde & bouwfysica

Organisatie

De ‘BIM onderwijsdag’ wordt georganiseerd door BIMregister en de Bouw Informatie Raad in samenwerking met de bovenstaande partners. De Bouw Informatie Raad vertegenwoordigt hierin BNA, Bouwend Nederland, FME, NLingenieurs, Opdrachtgeversforum in de bouw en UNETO-VNI. In zijn totaliteit vormen zowel bedrijven, overheid, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties de organisatie voor de ‘BIM Onderwijsdag’. Deze vorm van organisatie en samenwerking is hard nodig om het tekort aan vakmensen en hoger opgeleiden tegen te gaan en af te stemmen op elk niveau.

Locatie van de 'BIM Onderwijsdag' of 'BIM Studenten Battle'

BIM Onderwijsdag
Jaarbeurs – Zaal: Supernova | Utrecht

Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht
Postbus 8500, 3503 RM Utrecht

BIM Studenten Battle
Bouwend Nederland | Zoetermeer
Zilverstraat 69, 2718 RP  Zoetermeer
Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer