Registreer voor de BIM Onderwijsdag!

18 oktober 2017

Van BIM naar Virtual Reality

Door: Door Morrisson Kramer - Adviseur Informatiemanagement BIM/GIM/VR/AR bij Tauw Nederland

Modewoorden van dit jaar in de GWW-sector zijn toch wel Mixed, Augmented en Virtual Reality, zoals BIM dat enkele jaren geleden was. De verschillende ’reality’s’ worden te pas en te onpas ingezet. Dat is goed. Maar wat mag men nu precies verwachten van een Virtual Reality (VR) model? En wat is de toegevoegde waarde in combinatie met BIM? VR is een compleet virtuele 3D-omgeving die interactief is. Je kunt bijvoorbeeld een lichtmast verplaatsen of een brug open en dicht laten gaan. Je …
Lees verder »

15 oktober 2017

De BIM grondregels

Door: Door Richard de Nier - Docent BIM / Project manager bij de Hogeschool van Amsterdam

In mijn vorige blog bracht ik ter discussie dat er nog steeds weerstand bestaat als het om BIM gaat. Dit komt vooral voor bij oud gedienden op de werkvloer, maar ook bij directies. BIM valt best lastig uit te leggen. BIM-processen en -procedures kunnen dan ook ingewikkeld zijn. Onbekend maakt onbemind. Veel vaker komt het echter voort uit het niet willen veranderen. Was er maar een manier om alle opgeklopte BIM-definities te doorgronden en de negatieve stellingnames te pareren met een eenvoudige …
Lees verder »

06 oktober 2017

Verandering

Door: Door Johan Bredenbeek - Bedrijfsleider bij ULC Installatietechniek

Ik weet nog goed dat ik in het jaar 2000 een eindexamenopdracht moest doen op de MTS Installatietechniek, destijds een 4 jarige opleiding. We hadden toen de keuze deze opdracht, een ontwerpopdracht, uit te voeren op de computer of op het tekenbord. Ik koos voor de computer, omdat ik mij besefte dat mijn toekomstige werkomgeving ook alleen maar uit computers zou bestaan. Het was echter ook de periode dat er op school maar één computerlokaal was, hier moest de hele …
Lees verder »

04 oktober 2017

BIM spoelt niet weg

Door: Door Piet Fiege - Projectcoördinator / BIM Specialist bij Geberit

Ruim tien jaar geleden deed BIM haar intrede. Een tijd waarin de bouw hard is gevallen, maar ook weer is opgekrabbeld én een decennium waarin de sector zichzelf voor een deel opnieuw heeft moeten uitvinden. Transformatie, circulair, total cost of ownership en BIM zijn nu bekende termen die staan voor een heel nieuwe manier van denken, werken en beleven. Maar staat u al met beide benen in de nieuwe realiteit? Dat BIM een blijvertje is, daar is iedereen het tegenwoordig …
Lees verder »

02 oktober 2017

Deltaplan vereist om mismatch tussen onderwijs en bedrijfsleven op te heffen

Door: Huib Tieleman - Hoofd BIM Center bij BAM Bouw en Vastgoed

Twee actuele feiten: Digitalisering in de Bouw kent een exponentiele groei BIM vaardige en technisch geschoolde mensen zijn onvoldoende beschikbaar In aanloop naar de BIM Onderwijsdag op 10 oktober aanstaande zijn er al veel artikelen geschreven over de mismatch tussen de vraag uit het bedrijfsleven en het aanbod (uitstroom studenten) vanuit het onderwijs. Mijn collega’s uit het bedrijfsleven omschrijven haarscherp de actuele schaarste aan BIM vaardige en technisch geschoolde werknemers, vertegenwoordigers van de brancheverenigingen geven aan dat de samenwerking met …
Lees verder »