06 september 2018

BIM binnen het installatie onderwijs

Door: Arjan Schrauwen, werkzaam voor Kennisinstituut voor installatietechniek ISSO

Er bestaan veel opleidingen en cursussen op het gebied van BIM. Voor ongeveer € 500,- en een paar dagdelen volgt u een opleiding tot BIM-manager. Voor dezelfde functiebenaming ben u bij andere opleiders enkele duizenden euro’s kwijt en duurt de opleiding enkele maanden tot een jaar. Aanbieders van CAD-software leiden u op tot BIM-modelleur, maar vaak uitsluitend met hun software als onderlegger.
De vraag is dan: met welke opleiding ben je een ‘echte’ BIM-manager of BIM-modelleur?

Geen eenduidigheid
Een eenduidige formulering van kaders, kwalificaties en accreditatie  voor de verschillende BIM-functies ontbreekt in vacatureteksten of in functieomschrijvingen bij bedrijven. Zelfs eenduidigheid in functiebenamingen ontbreekt vaak in de markt. De Bouw Informatie Raad heeft een duidelijke beschrijving van veelgebruikte BIM-rollen gemaakt. Deze beschrijvingen worden echter niet consequent toegepast door bijvoorbeeld opleiders. Dit maakt de keuze voor een cursus of opleiding erg lastig. Wat is nu die tweedaagse cursus BIM-manager waard in de markt? Wat kan iemand met zo’n certificaat nu echt?

Daarnaast komt het vanwege schaarste in personeel steeds meer voor dat werknemers uit andere landen worden aangesteld. Dit is ook het geval doordat steeds meer bouwprojecten met internationale bouw- en installatiepartners worden gerealiseerd. De uitwisseling van werknemers met verschillende competenties en gevolgde opleidingen maakt het moeilijk om te weten wat de capaciteiten zijn van deze werknemers en hoe hen in te zetten.

Samen een oplossing zoeken
Deze vragen spelen ook in andere Europese landen. Om die reden hebben verschillende brancheorganisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineengeslagen om antwoorden te geven op deze vragen. Hiertoe zijn een tweetal projecten opgezet. Enerzijds, op nationaal vlak, door stichting OTIB en Uneto-VNI. Anderzijds, op Europees vlak, door Nederland (ISSO en Balance & Result), Spanje, Italië, Slowakije, Litouwen, Estland en Kroatië met het project: Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance (afgekort: NetUBIEP).

Het doel van deze initiatieven is om te komen tot eenduidigheid in BIM-functies,  -competenties en -vaardigheden vanuit een opleidingsperspectief op basis van wat al bestaat. Daarnaast wordt onderzocht of enkele BIM-functies formeel kunnen worden geaccrediteerd op basis van de gevonden competenties. Het nationale initiatief bekijkt de gevonden BIM-functies en -competenties vanuit een opleiders perspectief en verzorgt een goede aansluiting met de installatiesector. Het Europese initiatief verzorgt de aansluiting met BIM-profielen in andere landen. Het zou mooi zijn om op basis van een Nederlands certificaat werkzaamheden te kunnen verrichten in Italië of Spanje die passen bij de competenties en capaciteiten!

Meer informatie over het Europese project: Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance: http://www.net-ubiep.eu/nl/home-nl/