open Uniforme Objecten Bibliotheek

open Uniforme Objecten Bibliotheek (2BA)

2BA, het branche gedreven dataportaal voor fabrikanten, groothandel, installateurs en aannemers binnen de woningbouw, utiliteitsbouw en maritieme sector. Elektronische informatie-uitwisseling is vandaag de dag niet meer weg te denken. Zo is ook de behoefte aan hoogwaardige product- en handelsdata voor steeds meer doeleinden steeds groter geworden. Om in deze behoefte te voorzien is één centraal dataportaal nodig. Oftewel, een uniform opgezette product database, waarbij alle leveranciers (fabrikanten, importeurs én groothandels) hun waardevolle product- en aanverwante handelsgegevens in ETIM geclassificeerde en gestructureerde vorm kunnen aanleveren en waar gebruikers die data uniform en gevalideerd snel en selectief kunnen benutten binnen de verschillende werkprocessen.

Op 2 oktober a.s. zal 2BA tijdens de BIM onderwijsdag een masterclass geven over ETIM MC en UOB.UOB, de Open Uniforme Objecten Bibliotheek, is de nieuwe manier van ontwerpen, gebaseerd op data. UOB is het antwoord op de vele vragen die op ons afkomen als het gaat om BIM. De vele onderwerpen die in sneltreinvaart op ons afkomen zoals energietransitie, snel en duurzaam bouwen, mobiliteit en circulaire economie kunt u eenvoudig beantwoorden door gebruik te maken van de Uniforme Objecten Bibliotheek, kortweg UOB Keywords: UOB • Innovatie • Efficiencywinst • Data kwaliteit • Naadloos samenwerken tussen en uitwisselen van informatie met projectpartners• Minder fouten, lager ontwerp, bouw- en onderhoudskosten • Eén bron, één standaard, één loket in ÉÉN keer goed. Laat u verrassen in deze korte masterclass.

Op de stand van 2BA volgt u de laatste ontwikkelingen rondom product- en handelsgegevens van fabrikant en groothandel.

open Uniforme Objecten Bibliotheek website

2BA website

Klik hier om naar het informatiemarkt overzicht te gaan